Nieuwe goedkeuringen kabinet over corona en belasting

16 maart 2021

Het kabinet heeft een nieuw besluit gepubliceerd met ‘goedkeuringen’ rondom de coronamaatregelen.

Daarin staan voorschriften voor hoe de Belastingdienst moet omgaan met de regeling voor uitstel van belastingbetaling, de werkkostenregeling en het gebruikelijk loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s).
Voor 2021 geldt nog steeds een enorm pakket aan steunmaatregelen om het bedrijfsleven door de coronacrisis heen te slepen. Bij die maatregelen horen ook toezeggingen van hoe ondernemingen en organisaties er in de praktijk mee om mogen gaan. Die toezeggingen staan in een beleidsbesluit met goedkeuringen, dat nu weer een update heeft gekregen en is gepubliceerd in de Staatscourant.

Uitstel van belastingbetaling en soepel urencriterium
De goedkeuringen gaan over een waaier aan fiscale coronamaatregelen. De ingrepen waren al bekend, maar dankzij het goedkeuringsbesluit weet het bedrijfsleven nu beter waar zij in de praktijk aan toe is. Een aantal goedkeuringen gaan over het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Die is namelijk verlengd tot 1 juli 2021. Het besluit bevat de voorwaarden waar ondernemers aan moeten voldoen als zij drie maanden of langer uitstel willen aanvragen. Ook is nu opgenomen in het besluit dat de terugbetalingstermijn voor belastingschulden pas start op 1 oktober 2021. Verder loopt bijvoorbeeld de goedkeuring dat een aanvraag voor belastinguitstel ook meteen een melding voor betalingsonmacht is nu door tot 1 juli 2021.

In het besluit is ook vastgelegd dat de versoepeling van het urencriterium doorloopt tot 1 juli 2021. Ondernemers voor de inkomstenbelasting moeten aan dit criterium voldoen om in aanmerking te komen voor allerlei vormen van ondernemersaftrek. Zij moeten in een jaar minstens 1.225 uren aan hun onderneming besteden, ofwel 23,5 uur per week. De goedkeuring houdt in dat de fiscus er van uitgaat dat ondernemers nu toch minstens 24 uur per week aan hun onderneming besteden, ook al is dat in de praktijk niet het geval.

Vrije ruimte in de werkkostenregeling en gebruikelijk loon
Ook rondom de loonheffingen en corona staan er goedkeuringen in het besluit:

  • Het percentage aan vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2021 opgehoogd naar 3%voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven die grens is het percentage 1,18%. Deze verhoging moet nog in de wet verwerkt worden, maar door de goedkeuring geldt die nu alvast.
  • Dga’s kunnen voor het vaststellen van hun gebruikelijk loon in 2021 een rekenformule gebruiken die is gebaseerd op de omzet van de bv. In het goedkeuringsbesluit is nu bevestigd dat dga’s deze formule opnieuw mogen toepassen zonder eerst vooroverleg te voeren met de inspecteur.
  • Ook de coulance rondom enkele administratieve verplichtingen in de loonadministratie is verlengd.
  • De soepele omgang met vaste reiskostenvergoedingen zal volgens het besluit vooralsnog wel eindigen op 1 april 2021.