Nieuwe handreiking Omgevingsverordening gepresenteerd

13 december 2018

Op 6 december is de nieuwe handreiking Omgevingsverordening gepresenteerd. In de handreiking Omgevingsverordening 2.0 wordt de waaier van wettelijke verplichtingen en mogelijkheden voor de omgevingsverordening in beeld gebracht, worden deze toegelicht en worden waar mogelijk voorbeelden gegeven.

De Handreiking Omgevingsverordening moet er voor zorgen dat de provincies zijn voorbereid op de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2021, en in het bijzonder op het ontwerpen en vaststellen van de omgevingsverordening, op grond van die wet. De Omgevingswet verplicht de provincies namelijk tot het opstellen van één digitale verordening voor de gehele fysieke leefomgeving: de omgevingsverordening. Deze verordening vervangt een veelheid van provinciale verordeningen voor de fysieke leefomgeving, zoals de milieuverordening, de waterverordeningen, de ontgrondingenverordening, de ruimtelijke verordening, de natuurverordening en diverse verordeningen rond landschap, wegen, luchtvaart, etc.

Lees hier verder