Nieuwe kwartaalmonitor PPO

28 april 2022

Het programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) richt zich op duurzame inzetbaarheid van individuele werkenden in de culturele en creatieve sector via een leven lang leren en ontwikkelen.

  • Ga hier direct naar de kwartaalmonitor van werktuig PPO

Naast de succesvolle cofinanciering voor persoonlijke ontwikkeling via WerktuigPPO gaat Platform ACCT ook aan de slag met collectieve initiatieven zoals leernetwerken. Lees alles over de voortgang van het project en de doelen van dit jaar in de nieuwe kwartaalmonitor.