Nieuwe model Noodverordening (28-5) online

29 mei 2020

De laatste versie van de landelijke model-noodverordening.
Model-noodverordening staat online. De laatste versie is van 28 mei 2020. Hierin zijn de aangepaste maatregelen van het kabinet, aangekondigd op 19 mei, verwerkt.

Download de modelnoodverordening hier

Voor poduia is op dit moment dit even een belangrijk artikel 

Artikel 2.1c Bioscopen, concertzalen en theaters
Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste en vierde lid, is niet van toepassing op samenkomsten in bioscopen, filmhuizen, concertzalen en podia voor alle genres van muziek en theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen, mits:

a. de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar, met uitzondering
van personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
b. bezoekers van tevoren reserveren;
c. bezoekers gebruik maken van een zitplaats; en
d. per afzonderlijke ruimte niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn waarbij een
zichtbaar gescheiden podium als een afzonderlijke ruimte wordt beschouwd.

Zie hiervoor ons protocol 

Overzicht vastgestelde noodverordeningen
Een overzicht van de meest recente noodverordeningen die alle veiligheidsregio’s hebben vastgesteld, vind je hier. 

Op dit moment (29 mei) valt op dat de meeste veiligheidsregio's nog niet het nieuwe model hebben verwerkt.