Nieuwe model noodverordening online

29 april 2020

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. 

Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden. Het is dus verstandig de noodverordening van je eigen veiligheidsregio te controleren. 

Uitvoering maatregelen Rijk via veiligheidsregio’s
Het kabinet treft verschillende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Via het Veiligheidsberaad vraagt het kabinet onder andere aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s deze maatregelen uit te voeren. Dit gebeurt via aanwijzingsbrieven waarin de minister van Medische Zaken en Sport opdrachten geeft aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Vervolgens zorgen de veiligheidsregio’s ervoor dat dit beleid ook wordt uitgevoerd, inclusief toezicht en handhaving ervan.

Landelijke model-noodverordening
Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden. Het is dus nog niet gezegd dat iedere veiligheidsregio deze volgt. 
De laatste versie is van 28 april 2020. Hierin zijn de aangepaste maatregelen van het kabinet, aangekondigd op 21 april, verwerkt.
Download hier de laatste versie van de landelijke model-noodverordening.