Nieuwe noodverordeningen maken geen verschil tussen melding en vergunning

29 april 2020

Zoals verwacht wordt er geen onderscheid gemaakt tussen evenementen met of zonder vergunnings- of meldplicht: alle festivals en evenementen zijn verboden tot 1 september.

Zie bijvoorbeeld Utrecht of Rijnmond