Nieuwe noodverordeningen online

1 juli 2020

De nieuwe noodverordeningen verschijnen online. Logisch want 1 juli start het nieuwe regime. Er vallen een aantal zaken op.

Check je eigen veiligheidsregio want er kunnen onderling kliene verschillen zijn.

  • Het podium geldt niet meer als aparte ruimte. Logisch want het maximum is losgelaten.
  • Op het podium mag je dichter bij elkaar staan, als dit nodig is voor de cultuurbeoefening. 
  • Er wordt niets meer over zingen gemeld. Er volgt nog nog een afwegingskader vanuit het RIVM

Ook hier wordt niets meer over 8 meter afstand gezegd.