Nieuwe PodiumRIE van start bij CUE 2024 op 15 januari a.s.

11 januari 2024

Op 15 januari 2024 onthult Stichting Arbo en Podiumkunsten de nieuwe PodiumRIE tijdens CUE 2024.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E, of RIE) vormt de basis van het arbobeleid van elke organisatie. De RIE helpt om risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen voor een veilige en gezonde werkplek. Het is voor elke organisatie verplicht om een RI&E te hebben. Speciaal voor onze sector is ooit een PodiumRIE ontwikkeld en onderhouden. Dit was een digitale assistent die ervoor zorgde dat u op het rechte pad bleef met de regels en voorschriften m.b.t. arbeidsomstandigheden. Omdat de software van de vorige PodiumRIE verliep en niet meer onderhouden zou worden, is er een nieuw instrumentarium voor naleving van Arboregels ontwikkeld, dat de oude software vervangt.

Maak je al gebruik van de PodiumRIE? Dan ontvang je via e-mail in de week van 15 januari 2024 meer informatie over de toegang en het gebruik van de PodiumRIE.

Nieuwe RI&E maken?

  • Vanaf 15 januari 2024 kun je (of eigenlijk ‘moet je’) aan de slag en in de nieuwe PodiumRIE een nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanmaken.
  • Een belangrijke en ideale mogelijkheid om uw oude RI&E te actualiseren en kennis te maken met dit nieuwe, gebruiksvriendelijke instrumentarium voor risico-inventarisatie.

Maatwerk

  • De keuze voor de software van de nieuwe PodiumRIE is gevallen op OiRA (ontwikkeld door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA) en is een gebruiksvriendelijke, webapplicatie die kleine(re) organisaties kan helpen bij het opzetten van een stapsgewijs risicobeoordelingsproces.
  • Het nieuwe instrumentarium is speciaal voor de evenementen en podiumbranche ingericht. De vragen en informatie passen bij de risico’s in de sector. Het instrument voldoet aan de meest recente beveiligingsvereisten en gebruikersgemak.
Er wordt gewerkt aan branche-erkenning zodat deze nieuwe PodiumRIE  opnieuw als branche RI&E-instrument gebruikt kan worden. Er worden in januari/februari 2024 online workshops en online informatiemomenten georganiseerd. Informatie hierover volgt.

Stichting Arbo en Podiumkunsten

  • De PodiumRIE 2024 is een van de hulpmiddelen die de stichting Arbo en Podiumkunsten onderhoudt en ter beschikking stelt om de sector te helpen bij het Arbobeleid.
  • Naast de PodiumRIE is er het Arbohandboek Podiumkunsten, de Arbocatalogus, de website arbopodium.nl met kennis en advies en de helpdesk voor vragen over Arbozaken.

Tarief voor deelnemers

  • Vanaf januari 2024 vraagt de stichting een bijdrage per kalenderjaar van € 185, – excl. btw voor het gebruik van alle diensten van de stichting Arbo en Podiumkunsten en het actueel houden van het RI&E instrument. Dit bedrag wordt per aangesloten organisatie geheven; er mogen meer gebruikers per organisatie zijn en het aantal RI&E’s dat gemaakt kan worden per organisatie is onbeperkt.
  • Wilt u zich als nieuwe gebruiker aanmelden, of vragen stellen? Stuur een mail aan projectleider Peter van Eick via secretariaat@arbopodium.nl Bellen kan eventueel ook: 0657579394