Nieuwe publicatie: Navigeren met de Fair Practice Code

17 juni 2021

Kunsten ’92 heeft  het boekje ‘Navigeren met de Fair Practice Code’ gepubliceerd. 

Lees hier de publicatie.

In dit boekje doet Kunsten ’92 verslag van dat wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan met betrekking tot de Fair Practice Code (FPC). Je kunt dat boekje bestellen door een mail te sturen naar: fairpracticecode@kunsten92.nl

Vervolg
Kunsten ’92, hoeder van de FPC, heeft onlangs ondersteuning gekregen van het ministerie van OCW om in samenwerking met Platform ACCT uitvoering te geven aan het vervolg: het projectplan ‘Verdieping, implementatie en promotie van de Fair Practice Code mei 2021-mei 2023’.

In de komende jaren staat het volgende centraal:

  • de beoogde gebruikers van de FPC  handelingsperspectief bieden;
  • kennis over de FPC en de toepassing ervan delen;
  • voorlichting geven;
  • subsidiënten, overheden, organisaties en werkenden verbinden en draagvlak behouden.

De kunst en cultuursector heeft behoefte aan een concretiseringsslag. De Online Quickscan wordt verder uitgewerkt tot een uitgebreider instrument, die je organisatie helpt om je eigen fair practice beleid vorm te geven en uit te voeren. Dit gebeurt samen met digiPACCT van Platform ACCT.

Ook sluit Kunsten ’92 zich aan bij andere werkgroepen en brancheverenigingen, die onder meer richtlijnen ontwikkelen op het gebied van vertrouwen en veiligheid, inclusie en diversiteit, good governance, duurzame samenwerking en ontwikkeling en het behoud van onze planeet.