Nieuwe regeling Kickstart Cultuurfonds voor muziekpodia in 2021

7 januari 2021

Op 8 februari 2021 gaat het loket van Kickstart Cultuurfonds opnieuw open voor muziekpodia. Ook podia die in 2020 hebben ingediend, kunnen opnieuw een bijdrage aanvragen om aanpassingen naar aanleiding van coronamaatregelen door te voeren, om  publiek weer live, fysiek én veilig te kunnen ontvangen.

  • Hier vind je de criteria en deadlines voor muziekpodia.
  • Nieuw is de mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen voor 'Eenmalige kosten van extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren.'
  • Nieuw is ook dat door één (podium)organisatie in 2021 meer dan één aanvraag ingediend kan worden – mits goed onderbouwd natuurlijk.

Kickstart Cultuurfonds 2021
Producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters kunnen een aanvraag indienen om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof plaatsvinden. Dit helpt culturele instellingen om hun publiek weer live, fysiek én veilig met kunst en cultuur in aanraking te brengen.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Waarvoor kunnen muziekpodia aanvragen?

  • Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals inhuren van extra publieksbegeleiders en beveiligers).
  • Eenmalige kosten van extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren.
  • Eenmalige kosten om de publieke ruimte, kassa-apparatuur en ticketing (timeslots) aan te passen aan de 1,5-metercriteria.
  • Eenmalige kosten om de podia en backstageruimtes aan te passen aan de 1,5-metercriteria.

Indiendata 2021
Kickstart Cultuurfonds werkt met verschillende indienrondes en verschillende categorieën: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters. Voor iedere categorie is er drie keer de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De indienrondes duren steeds een werkweek, van maandagochtend 10 uur tot vrijdagmiddag 16 uur.

Voor muziekpodia is het loket geopend van:

  • 1e aanvraagronde: 8 februari 10.00u – 12 februari 16.00u
  • 2e aanvraagronde: 22 maart 10.00u – 26 maart 16.00u
  • 3e aanvraagronde: 10 mei 10.00u – 14 mei 16.00u

Vragen?
Culturele instellingen die overwegen een aanvraag in te dienen, maar nog vragen hebben, kunnen die per mail stellen. Vanaf 18 januari zit het adviseursteam klaar om alle vragen te beantwoorden. Meer informatie volgt.

Wie liever telefonisch contact heeft met een adviseur, kan vanaf 11 januari weer terecht bij het telefonisch spreekuur. Dat vindt wekelijks plaats op de maandag van 13.00-16.00 uur, woensdag van 10.00-13.00u en vrijdag van 13.00-16.00u, via telefoonnummer 020-800 91 50.

Initiatiefnemers en partners
Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Het ministerie van OCW, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt Stichting hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Resultaten 2020
Tussen 15 juli en 2 oktober 2020 zijn bij Kickstart Cultuurfonds 615 aanvragen ingediend. Dat heeft geresulteerd in 418 toekenningen voor in totaal bijna 16 miljoen euro. Op de pagina Toekenningen 2020  is te zien welke projecten zijn ondersteund.

In totaal ontvingen 58 muziekpodia in 2020 steun van het Kickstart Cultuurfonds. Hiervan zijn 34 podia aangesloten bij de VNPF en zij ontvingen gezamenlijk een totaalbedrag van € 1.656.058.