Nieuwe regeling maakt internationale coproducties mogelijk

11 maart 2021

Het Fonds Podiumkunsten introduceert een nieuwe regeling: internationale coproducties. Nederlandse organisaties kunnen hiermee een samenwerking aangaan met een buitenlandse partner.

De regeling is bedoeld voor het ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten.

Festivals kunnen ook aanvragen
Met deze regeling wil het Fonds bijdragen aan de internationalisering en professionalisering van de Nederlandse podiumkunsten. Subsidie kan worden aangevraagd door producerende instellingen, zoals een muziektheater-, theater-, dansgezelschap of ensemble. Festivals kunnen ook aanvragen mits zij een artistiek-inhoudelijke rol spelen in het creatieproces.

Niet zomaar
Het kan niet 'zomaar' een opdracht zijn aan Nederlandse en buitenlandse makers/gezelschappen of ensembles, maar  het festival moet een duidelijke inhoudelijke rol spelen in het artistieke proces. Desgevraagd, het Fonds Podiumkunsten ziet dat de regeling meer aansluiting vindt bij de staande praktijk van festivals en in mindere mate bij podia. Echter voor een internationaal project waar een podium als presentatieplek is betrokken kan uiteraard wel worden aangevraagd door de betrokken Nederlandse producerende partij. 

Beperkt budget
Het budget is nogal beperkt per ronde. Er is 255.000 euro te verdelen over alle aanvragen voor Dutch Presentations Abroad, Presenteren van buitenlands aanbod op Nederlandse podia en Internationale coproducties gezamenlijk.

Vervanging internationale uitwisselingsprojecten
De regeling internationale coproducties is vanaf 8 maart aan te vragen en vervangt per direct de regeling voor internationale uitwisselingsprojecten. Meer informatie is te lezen op deze pagina.