Bron

Rendement

Nieuwe regels voor SLIM-subsidie en STAP-budget

9 maart 2023

Sinds 1 maart kunnen werkgevers weer scholingssubsidie aanvragen via de SLIM-regeling.

En vanaf 17 maart kunnen werknemers weer gebruikmaken van het STAP-budget, waarvoor dan het eerste aanvraagtijdvak van dit jaar opent. Wel zijn er een aantal nieuwe regels. Rendement zette ze op een rij.

Sinds 1 maart 9.00 uur kunnen werkgevers via de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. Het eerste van twee aanvraagtijdvakken dit jaar voor individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen) is tot en met 30 maart 17.00 uur geopend. Voor dit tijdvak is er maximaal € 15 miljoen beschikbaar. Wordt dit subsidieplafond overschreden, dan bepaalt een loting in welke volgorde de subsidieaanvragen worden behandeld.

SLIM-voorschot kan teruggevorderd worden

Om de regeling toegankelijker te maken, financieringsproblemen te voorkomen bij de uitvoering van scholingsactiviteiten en de kans te vergroten dat werkgevers gesubsidieerde projecten afronden, kunnen werkgevers vanaf dit tijdvak een voorschot van 50% ontvangen over het subsidiebedrag. Voorheen moesten werkgevers de activiteiten zelf voorfinancieren. De andere 50% wordt na de definitieve vaststelling van de subsidie toegekend. Als achteraf blijkt dat een werkgever geen scholingsactiviteiten heeft uitgevoerd of zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van de SLIM-regeling, kan het voorschot teruggevorderd worden.

Uitsluiten van opleidingen voor STAP mogelijk

Vanaf 17 maart 10.00 uur kunnen werknemers voor een opleiding of cursus weer het STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen. Het eerste subsidietijdvak van dit jaar zou eigenlijk in januari openen, maar werd geschrapt vanwege ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’ van het budget. De openstelling op 28 februari liep in de soep door overbelasting van de website van UWV. Om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het kabinet een aantal zaken gewijzigd. Zo geldt er voortaan een maximum van 300 subsidietoekenningen per jaar per opleider. Ook wordt per 1 mei de definitie van scholing aangescherpt en kunnen nu ook specifieke opleidingen worden uitgesloten bij misbruik van STAP. Eerder konden alleen opleiders worden uitgesloten, maar dat ligt juridisch lastiger.
Onder meer werkgeversvereniging AWVN plaatst kritische noten bij de wijzigingen. De regeling zou nog steeds onvoldoende gericht zijn op het doel: het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de beroepsbevolking. Er blijkt weinig geld te gaan naar opleidingen voor kansrijke beroepen en maatschappelijke sectoren. Ook zouden vooral hogeropgeleiden van de subsidie profiteren. Mogelijk volgen daarom op termijn meer wijzigingen.