Nieuwe Richtlijn Constructieve Veiligheid bij Evenementen

15 november 2018

Per 1 november is er een nieuwe versie van de Richtlijn Constructieve Veiligheid bij Evenementen van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). De richtlijn is gebaseerd op ontvangen commentaar dat op de versie van 2017 is gekomen.

De richtlijn is wederom in nauwe samenwerking met de Evenementenbranche. De Richtlijn omschrijft een eenduidig toetsingskader voor gemeentelijke constructeurs en toezichthouders die betrokken zijn bij het verlenen van een vergunning voor een evenement en de handhaving erop. 

De gehele Richtlijn is hier te lezen.