Nieuwe routekaart ontgoocheling voor veel VNPF-leden

4 februari 2021

De nieuwe routekaart, gepubliceerd na de persconferentie afgelopen dinsdag 2 februari, is teleurstellend voor veel VNPF-leden.

Deze routekaart biedt zeer weinig perspectief. De inbreng van de sector is terecht gekomen in tamelijk vrijblijvende voetnoten. Deze routekaart laat bijvoorbeeld in de fase waakzaam (laagste besmettingsniveau) minder bezoekers toe dan de voorafgaande versie. Het niveau 0 (geen of nauwelijks besmettingsniveau) waarin alles mogelijk zou moeten zijn, wordt niet genoemd. Het gehele nachtleven wordt uitgeschakeld. De protocollen worden niet genoemd en lijken geen enkele rol meer te spelen. Snel-testen worden nergens genoemd. Er lijkt geen enkele ruimte voor maatwerk. De maatregelen lijken hier en daar per definitie onhaalbaar en dus buiten proportie.

Berend Schans (directeur VNPF): “Zo’n kaart zou toch de weg moeten wijzen die we moeten volgen om bij een heropende maatschappij te komen. Dat gebeurt op deze manier niet, het biedt weinig tot geen uitzicht op het programmeren van artietsen en het welkom heten van hongerig publiek."