Nieuwe subsidieregeling voor inzet cultuur in sociaal domein (aanloopregeling)

13 februari 2020

De aanloopregeling heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten. De regeling is 31 januari jl. geopend en sluit 14 september 2020.

Wil je binnen jouw organisatie cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk maken voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een handicap of statushouders? Dan is deze regeling hier wellicht geschikt voor. Het is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen de samenwerkingspartners (OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA) iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven

Lees hier meer.