Bron

Rijksoverheid

Nieuwe toekenning uit Nationaal Groeifonds: 635 miljoen voor OCW-sectoren

7 juli 2023

Het kabinet stelt vanuit het Nationaal Groeifonds € 635 miljoen beschikbaar voor projecten op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Ook is er hiervoor nog eens bijna € 1 miljard geserveerd. Dit geld is bedoeld voor 5 voorstellen, onder meer gericht op de verdere digitale transitie in de creatieve industrie. Dat maakten minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Rianne Letschert (voorzitter van de adviescommissie Nationaal Groeifonds) 30 juni 2023 bekend.

Het ministerie van OCW diende, in hele nauwe samenwerking met partijen uit de verschillende sectoren, in deze aanvraagronde in totaal 5 voorstellen in. In haar adviesrapport schrijft het Nationaal Groeifonds hierover: ‘De voorstellen die zijn gehonoreerd, zetten in op verbetering van het onderwijs via verbetering van de kwaliteit van docenten, van bèta-technisch onderwijs en onderwijshuisvesting.’

3 van deze projecten krijgen (voorwaardelijk) geld van uit het Nationaal Groeifonds. Voor 2 projecten is wel geld gereserveerd maar moeten er eerst nog aangepaste voorstellen worden ingediend.

Creative Industries Immersive Impact Coalition

De ministeries van OCW en EZK hebben samen met het Topteam Creatieve Industrie en CLICK NL een voorstel ingediend om een impuls te geven aan de ontwikkeling van technieken als virtual reality en augmented reality. Deze Creative Industries Immerse Impact Coalition doet dat door te zorgen voor meer geschoolde professionals, faciliteiten, kennis en methoden. Het Nationaal Groeifonds kent voor dit project voorwaardelijk € 200 miljoen toe.