Nieuwe update Handreiking Vrijwilligersbeleid voor Poppodia en -Festivals

4 april 2024

De Stichting KEES heeft in samenwerking met de VNPF en met een flinke input van de vrijwilligerscoördinatoren, de Handreiking vrijwilligersbeleid een flinke update gegeven.

Deze belangrijke revisie biedt concrete handvatten om het vrijwilligersbeleid binnen de poppodia en –festivals vorm te geven. Een effectief en doordacht vrijwilligersbeleid is cruciaal voor zowel de organisatie als de vrijwilligers. Het zorgt voor duidelijkheid, voorkomt misverstanden en conflicten en waarborgt een gelijke behandeling van alle betrokkenen. Dankzij deze handreiking kunnen VNPF-leden erop vertrouwen dat hun vrijwilligersbeleid niet alleen aan de huidige wettelijke vereisten voldoet, maar ook de basis legt voor een duurzame en vruchtbare samenwerking met hun vrijwilligers.

De vernieuwde handreiking belicht verschillende kernpunten en biedt praktische adviezen om het vrijwilligersbeleid te ontwikkelen of te verfijnen. Organisaties vinden hierin richtlijnen voor het vastleggen van afspraken, voorwaarden en de inzet van middelen. Daarnaast versterkt het de interne communicatie over de omgang met vrijwilligers, wat essentieel is om een positieve en productieve werkomgeving te creëren.

De update is nu beschikbaar wordt sterk aanbevolen voor alle poppodia en -festivals die streven naar een professionele en respectvolle inzet van vrijwilligers. Voor verdere ondersteuning en vragen over het vrijwilligersbeleid bieden kan je contact opnemen met de VNPF en KEES Cultuurvrijwilligers. Daarnaast kan je ook met collega’s van andere podia en festivals ervaringen en best practices te delen via de appgroep voor vrijwilligers coördinatoren en de maillijst of tijdens de intervisie-sessies georganiseerd door KEES Cultuurvrijwilligers.

Download hier de Handreiking Vrijwilligersbeleid voor Poppodia en –Festivals