Nieuwe versie protocol: alleen zitplaatsen

4 juni 2020

Het Protocol heropening poppodia kent een nieuwe editie. Er zijn wat kleine wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op Arbowetgeving. Er is één aandachttrekkend punt veranderd:  voorlopig zijn alleen zitplaatsen (en geen staanplaatsen) toegestaan.

Lees meer hier .