Nieuwe versie protocol voor poppodia

1 juli 2020

Het Protocol heropening poppodia kent alweer een nieuwe editie (versie 6, ingaande per 1 juli 2020). Er zijn enkele wijzigingen aangebracht naar aanleiding van het aanvullende RIVM-advies over samenzang. Zangers moeten vanaf heden net als andere muzikanten minimaal 1,5 meter afstand tot anderen in acht nemen. Alleen voor blazers geldt nog een minimale afstand van 2 meter tot anderen.

De nieuwe en eerdere versies zijn hier te vinden.