Nieuwe versie wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 i.v.m. inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel

15 juni 2021

Op 11 juni is de Tweede Kamer per ongeluk niet helemaal juist geïnformeerd over de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel.

De belangrijkste wijzingen in de nieuwe berichtgeving zien op het volgende.

  • Er is onderscheid gemaakt tussen het vaccinatiebewijs en het bewijs van herstel. Vanwege technische redenen kunnen toegangsbewijzen op basis van herstel niet eerder dan per 1 juli worden uitgegeven. De bepalingen over het vaccinatiebewijs kunnen wel eerder in werking treden.
  • Daarnaast is de eis dat men niet langer dan 180 dagen eerder geïnfecteerd moet zijn geweest om met één prik volledig gevaccineerd te zijn, geschrapt. Hiermee reageer minister De Jonge ook op de vragen die de heer Paternotte (D66) tijdens het wetgevingsoverleg 14 juni heeft gesteld inzake de noodzaak om een termijn van 180 dagen te stellen. Ten slotte is aan de inleiding een alinea toegevoegd over de verhouding tot de Europese Verordening over de Digitale Corona Certificaat.

Beoogd wordt deze regeling in werking te laten treden in de voorlaatste week van juni 2021, tegelijk met de wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Kamerstukken II 2020/21, 35853, nrs. 1-2).