Bron

Rijksoverheid

Nog een maand voor definitieve NOW-berekening

26 januari 2023

Organisaties die gebruik hebben gemaakt van de NOW 3.1 tot en met NOW 4 moeten de vaststellingsaanvraag daarvoor uiterlijk woensdag 22 februari 2023 indienen.

UWV publiceerde recent tien tips voor de definitieve berekening. Organisaties kunnen daar hun voordeel mee doen.

De rijksoverheid riep in 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven als gevolg van de maatregelen die zij trof ter bestrijding van de coronapandemie. Werkgevers die hierdoor te maken hadden met een fors omzetverlies konden bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Er moet achteraf wel een controle plaatsvinden of het bedrag dat is voorgeschoten ook terecht is. Voor die verantwoording moeten organisaties aankloppen bij de accountant.

Tips voor organisaties

Recent publiceerde UWV online 10 tips voor organisaties die de definitieve
berekening nog moeten aanvragen. Dit zijn:

  1. Check de persoonlijke status in ‘Mijn NOW’.
  2. Begin op tijd met de aanvraag.
  3. Check met de NOW-checker of een verklaring wel vereist is.
  4. Schakel de hulp in van een financieel adviseur.
  5. Spreek af wie de aanvraag indient.
  6. Ga na of de organisatie onderdeel is van een concern voor de NOW.
  7. Bereken het omzetverlies op de juiste manier.
  8. Maak eventueel gebruik van de terugbetaalmogelijkheden van UWV.
  9. Neem contact op met UWV voor hulp als terugbetaling echt niet lukt.
  10. Neem contact op met UWV bij het maken van een fout.

Deadline NOW 5 en 6 gelijkgetrokken

De deadline voor NOW 5 en 6, de laatste NOW-perioden, valt op 2 juni 2023. Eerder was 22 februari 2023 de deadline voor NOW 5, maar deze is gelijkgetrokken met die van NOW 6. De reden hiervoor is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW 5 en 6 enkele controlewerkzaamheden kunnen combineren. Voor elke NOW-periode is uiteraard wel een aparte verklaring nodig.