Notitie Berenschot: belang specifieke maatregelen en overbruggingsfonds

29 april 2020

Berenschot heeft op verzoek van Kunsten’92 een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de problematiek in de culturele en creatieve sector en van de benodigde maatregelen. De VNPF heeft daarvoor uitgebreide input en cijfers geleverd.  

Berenschot geeft in deze notitie aan waarom specifieke maatregelen nodig zijn en waarom de generieke maatregelen voor deze sector onvoldoende zijn, en daarmee waarin een overbruggingsfonds zou moeten voorzien.

Leees hier meer.