Notitie Fiscaal Verdragsbeleid van 29 mei 2020: teleurstellend voor artiesten

4 juni 2020

Afgelopen vrijdag 29 mei heeft de Staatssecretaris van Financiën de nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid (NFV) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt 1,5 pagina besteed aan o.a. artiesten. 

Zie hier de kamerbrief en de tekst van de NFV.

Zie hier het gedeelte over o.a. artiesten uit de NFV.

Voor artiesten staat het volgende in de NFV:

 • Erkenning dat de problemen voor Nederlandse artiesten met buitenlandse optredens nog steeds actueel zijn
 • Maar het lukt Nederland niet om andere landen te overtuigen dat er geen art. 17 in een nieuw verdrag moet worden opgenomen
 • Nederland denkt meer kansen te hebben als het binnen de OESO-aanbevelingen blijft
 • Daarom wil Nederland het anders gaan doen, namelijk niet meer streven naar het weglaten van art. 17, maar naar het opnemen van:
  -? Drempelbedrag, waaronder geen buitenlandse belasting wordt geheven
  – Kostenaftrek, voordat buitenlandse belasting wordt berekend
  – Vrijstelling voor artiesten en sporters die >50% gesubsidieerd worden
 • Onderzoeken of Nederlandse belastingheffing van buitenlandse artiesten en sporters opnieuw ingevoerd kan worden, waardoor gelijke behandeling ontstaat

Het streven naar het drempelbedrag lijkt een lichtpunt, maar verder is deze NFV niet goed voor artiesten. Er worden geen oplossingen geboden voor de bestaande problemen, namelijk dubbele belastingheffing en hoge administratieve lasten.

We hebben met de mmuziekindustrie via de internetconsultatie in oktober 2018 veel aangedragen, maar er komt jammer genoeg slechts weinig van terug in deze NFV.