Noud van de Rhee nieuwe programmamanager Platform ACCT

23 november 2021

Noud van de Rhee gaat zich ook bezig houden met honorariumrichtlijnen in de popsector.

Dit in het kader van dit programma "Stimuleren van betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken in de culturele en creatieve sector 2021-2024”. Hij gaat zich bezighouden met het organiseren van ‘ketentafels’ waar vertegenwoordigers van opdrachtgevers en werkgevers, maar ook vertegenwoordigers van opdrachtnemers en werknemers afspraken gaan maken over betere arbeidsvoorwaarden en honoraria voor werkenden in de sector.