NOW 2 wordt pas per 15 april 2021 vastgesteld

29 oktober 2020

Minister Koolmees meldt dat de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 door de werklast van UWV verschuift naar 15 april 2021. Ook meldt hij dat UWV bij invorderingen van NOW-1 een ondergrens van 500 euro hanteert.

Sinds 1 oktober kent Nederland de NOW 3. De uitvoering van die regeling en de vaststelling van de eerste NOW-regeling geeft zoveel werk bij het UWV dat is besloten om de NOW 2 pas vanaf april 2021 vast te stellen. In een brief aan de Kamer legt minister Koolmees uit wat de gevolgen van dit besluit zijn.

Koolmees: ‘Vanaf het begin van de coronacrisis wordt er een uitzonderlijke prestatie geleverd door UWV, waar ik ze zeer erkentelijk voor ben. Met de invoering van de
NOW 3 wordt de druk op UWV niet minder.’ Hij wist daarbij op het werk dat gemoeid gaat met de vaststelling van de eerste NOW-regeling en de subsidieverlening en bezwaarprocedures van de tweede NOW. Ook treft het UWV worden voorbereidingen voor de openstelling van het aanvraagloket voor de derde NOW vanaf 16 november. De openstelling voor de 4e tranche staat vooralsnog gepland op 15 februari 2021 en voor de 5e tranche op 17 mei 2021.

Lees hier verder