Nu beschikbaar: de vernieuwde scan(s) Diversiteit en Inclusie

19 oktober 2023

De vernieuwde scans van CodeDi zijn vanaf vandaag beschikbaar.

Wil je weten waar jullie als organisatie staan ten opzichte van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG)? Vul dan de vernieuwde scan(s) Diversiteit en Inclusie in! Door nieuwe inzichten in de afgelopen jaren en feedback vanuit de culturele sector (waaronder een klankbordgroep van VNPF-leden), is de online scan Diversiteit & Inclusie geactualiseerd. De scan is o.a. verbeterd op het gebied van taalgebruik, meerstemmigheid, toegankelijkheid en werving en selectie.

De scan is stap 1 van het stappenplan van de Code DI. De scan is een gratis tool om culturele organisaties te helpen hun inspanningen op het gebied van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) te meten, te evalueren en uiteindelijk te verbeteren.

De online scan DI is opgesplitst in twee scans:

  • Beleidsscan: Deze scan is gericht op de hele organisatie, algemeen beleid, budget en de 4 P’s (Programma, Publiek, Personeel, Partners). Vul deze scan het liefste samen met (beslissingsbevoegde) collega’s in om het onderwerp direct bespreekbaar te maken. Je ontvangt na het invullen van de scan een geautomatiseerd rapport met een score; bij elke score hoort een fase waarin je je als organisatie begeeft. Ook krijg je een aantal aanbevelingen voor stappen die je kunt zetten als je in een bepaald stadium bent.

     

  • Werkvloerscan: Deze scan is bedoeld voor al je medewerkers en gaat over hoe inclusief je organisatie is. Je kunt deze scan gezamenlijk met een aantal medewerkers uit verschillende lagen van je organisatie invullen om het gesprek hierover op gang te brengen. De kracht hiervan is dat je perspectieven en ervaringen van anderen hoort en je bewust wordt wat er speelt en leeft. Je kunt er ook voor kiezen om medewerkers de scan individueel in te laten vullen. In het laatste geval is het beste om hiervoor met een externe partij in zee te gaan, die ervoor zorgt dat anonimiteit van medewerkers wordt gewaarborgd. Hierdoor krijg je niet alleen eerlijke(re) antwoorden, maar garandeer je ook hun veiligheid. Na afloop ontvang je een geautomatiseerd rapport met een score op elk onderdeel en een aantal algemene aanbevelingen als het gaat om het bevorderen van een inclusief werkklimaat.
De scans maken onderdeel uit van een ontwikkelingstraject
Wanneer je de scans voor de eerste keer invult, volg je Stap 1 (Weten waar je staat) van de Code Diversiteit & Inclusie. Door de scans vaker in te vullen (bijvoorbeeld jaarlijks) om na te gaan of je beleid vordert, volg je Stap 5 (Monitoring en evaluatie). Bekijk hier het stappenplan van de Code DI.

Beide scans zijn vooral instrumenten voor zelfreflectie, zelfontwikkeling, en dienen als gesprekstool om het onderwerp bespreekbaar te maken binnen jullie organisatie. Het invullen en de resultaten bieden inzicht in de vordering van jullie DIG-beleid (Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid) én de mate van inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer.  Waar sta je ten opzichte van DIG in de 4 P’s? In hoeverre is de werkcultuur inclusief?

Werken aan DIG is een leerproces en juist de perspectieven van verschillende medewerkers uit alle lagen van een organisatie kunnen een verrijking of juist aanvulling zijn over een bepaald onderwerp binnen DIG en/of de 4 P’s. Al pratende kunnen medewerkers ervaringen en gedachten uitwisselen en verkennen waar ruimte is voor betering. Het is belangrijk jezelf op beide domeinen (beleid en werkvloer) te evalueren, omdat diversiteit niet ten volle benut kan worden wanneer het werkklimaat niet inclusief is. Zonder inclusie, geen diversiteit.

Dashboard voor benchmarken resultaten
Er wordt ook gewerkt aan een dashboard waarmee je straks je eigen resultaten van de beleidsscan anoniem kunt vergelijken met culturele instellingen in je eigen deelsector, in je eigen regio of per P (Programma, Publiek, Personeel, Partners). Deze benchmark is pas mogelijk als de scan door voldoende instellingen is ingevuld. Hierover volgt later meer informatie.

 
Kijk hier voor meer algemene informatie over de Code Diversiteit & Inclusie.

Heb je hierover vragen en opmerkingen dan kun je contact opnemen met het aanspreekpunt van de Code DI, Noor Sloterdijk via noorsloterdijk@codedi.nl.