Nu echt overeenstemming over Protocol Evenementen

1 februari 2022

NBA Werkgroep COPRO heeft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overeenstemming bereikt over het accountantsprotocol voor de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC). 

Eerder berichtte hier al over. Echter dat bleek prematuur. Er moesten nog wat punten op de i geplaatst.

Een aantal praktische vragen over de interpretatie en toepassing van regelgeving opgelost zullen worden via FAQ op de website van RVO.