o.a. Verlengen regels voor meerdaagse evenementen in Europees Nederland, het verkorten van de termijn waarbinnen een negatieve test afgenomen moet zijn

9 augustus 2021

Regeling van o.a. de minister vanVWS, de minister van J enV de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

  • Lees hier de ministeriële regeling.
  • Lees hier de beslisnota.

Dit in verband met het verlengen van de regels voor meerdaagse evenementen in Europees Nederland, het verkorten van de termijn waarbinnen een negatieve test afgenomen moet zijn voor inreizigers en enige andere punten.