OCTAS schetst scenario’s voor een beter stelsel arbeidsongeschiktheid

14 maart 2024

OCTAS heeft op 29 februari 2024 advies uitgebracht over hoe het stelsel van arbeidsongeschiktheid beter kan functioneren.

Het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid is in de loop der jaren flink complex(er) geworden. De prikkels om werknemers te activeren tot werkhervatting werken daardoor niet goed. Bovendien bevat het stelsel inmiddels onvoorziene hardheden en biedt het niet altijd voldoende inkomensbescherming. Ook de uitvoering heeft moeite met het huidige stelsel. Dit leidt onder andere tot grote achterstanden bij medische beoordelingen en herbeoordelingen.

Wat is OCTAS?

Op 25 november 2022 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) ingesteld om advies te geven over een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel.
OCTAS heeft nu advies uitgebracht over hoe het stelsel van arbeidsongeschiktheid beter kan functioneren. De commissie heeft het kabinet van advies voorzien over een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dat ‘betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar’ is.
De commissie had al eerder in een tussenrapportage aangegeven dat het huidige stelsel te complex is geworden en een aantal hardheden kent. Dit heeft niet alleen nadelige gevolgen voor werknemers en werkgevers maar ook voor de uitvoering. Dat is het meest duidelijk zichtbaar bij de opgelopen achterstanden bij medische beoordelingen.

Op naar een beter stelsel: drie scenario’s

De commissie heeft drie scenario’s uitgewerkt om het stelsel te verbeteren:

  • huidig stelsel beter
  • werk staat voorop
  • basis voor werkenden.

Elke variant legt een eigen accent op de aanpak van de eerder gesignaleerde knelpunten.

Meer weten? Lees meer op awvn.nl