Omgevingsvergunning ‘onder strikte voorwaarden’ voor Eilân op Terschelling

4 oktober 2021

Festival Eilân heeft een omgevingsvergunning gekregen van de gemeente Terschelling. In de zomer van 2022 hoopt organisator Chasing the Hihat de eerste editie van het evenement te beleven.

In 2019 werd Eilân door de rechter verboden. Burgemeester en wethouders van Terschelling hebben de vergunning ‘afgegeven onder strikte voorwaarden’. In tegenstelling tot de eerder aangevraagde 9000 bezoekers, is dat nu met een derde teruggebracht. Daarnaast gelden ‘duidelijke regels om verkeer- en geluidshinder te beperken’. 

Verder schrijft de gemeente dat ze de vergunning voor een jaar verleent en ‘deze duidelijk als een proef bekijkt’.
 

De eerste editie van Eilân werd in 2019 verboden door de rechter. Stichting Ons Schellingerland (SOS) had de zaak aanhangig gemaakt omdat het festival schadelijk zou zijn voor de omliggende natuur. De rechter ging daar in mee en vond dat aan de verleende omgevingsvergunning de nodige gebreken kleefden.

In een eerder interview in het Dagblad van het Noorden liet Rob Simon van de organisatie weten dat de contacten met Stichting SOS, nu ,,goed en vriendelijk” zijn. ,,Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van wat we willen. In de natuurvergunning is sprake van 12.000 bezoekers, maar zeker het eerste jaar gaan we uit van niet meer dan 6000.”

Organisator Chasing the Hihat moet nog wel een evenementenvergunning aanvragen voor het festival.