Bron

Rendement

OMT adviseert om coronaregels los te laten

9 maart 2023

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd om de coronamaatregelen verder af te schalen.

Zo is het niet langer nodig om bij een coronabesmetting in isolatie te gaan. Voor werkgevers is belangrijk duidelijke instructies te geven over wat te doen bij verkoudheid en andere klachten aan de luchtwegen.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft een update van het corona-advies gegeven. Het nieuwe advies is om de resterende nog geldende coronaregels los te laten. Dat betekent dat het niet langer nodig is om bij klachten een corona(zelf)test uit te voeren en om bij besmetting met het coronavirus in quarantaine te gaan. Corona is niet langer een pandemie en de omikronvariant (en afgeleiden daarvan) heeft de zogenoemde endemische fase bereikt. Het is net zo sluimerend aanwezig als bijvoorbeeld het influenzavirus en daarvoor zijn geen specifieke corona-regels meer nodig. Algemene maatregelen gericht op luchtweginfecties zouden volstaan, aldus het OMT.

Maatregelen richten op luchtweginfecties

Wel benadrukt het OMT dat duidelijke communicatie van overheid naar burger belangrijk is, om kwetsbaren te beschermen en om overbelasting van de zorg te voorkomen. Mensen moeten weten wanneer testen wel verstandig is en wanneer het beter is om thuis te blijven. Ook voor werkgevers is dit een belangrijke knoop om door te hakken. Werknemers die extra kwetsbaar zijn, door een chronische aandoening bijvoorbeeld, lopen nog steeds gezondheidsrisico’s als zij besmet raken en kunnen daar nog steeds bang voor zijn. Het advies is daarom om wel maatregelen te nemen, en deze te richten op luchtweginfecties in het algemeen. Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) waar het OMT deel van uit maakt, hanteert nog steeds de norm ‘blijf thuis als je ziek bent’. Werkgevers kunnen deze norm natuurlijk overnemen.

Aandacht voor hygiëne en ventilatie

Om werknemers (en hun naasten) te beschermen en gerust te stellen, doen werkgevers er goed aan om de maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie te handhaven. Denk aan regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren handdoekjes, regelmatig ventileren en schoonmaken van de werkplek, enzovoort. Verder is het verstandig om afspraken te maken over thuisblijven of thuiswerken als een werknemer verkouden is, contact met kwetsbare personen te vermijden, en eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken bij niet-vermijdbaar contact. Deze maatrelen zijn niet alleen nuttig voor de preventie van corona, maar ook voor andere virussen, zoals het influenzavirus.

Snotneusprotocol om verzuim te voorkomen

Het OMT heeft dus aangekondigd dat corona geen pandemie meer is, maar adviseert werkgevers wel om werknemers thuis te laten werken als ze bijvoorbeeld verkouden zijn en niet naar de werklocatie te laten komen. Dit ‘snotneusprotocol‘ kan een voorbeeld zijn voor jullie eigen regeling