Omzet podiumkunsten Europa daalt 90%, PvdA stelt Kamervragen

28 januari 2021

Dinsdag 26 januari hebben EY en GESAC (de Europese koepel organisatie van collectieve beheersorganisaties) aan de EC een rapport gepresenteerd naar de stand van zaken in de creatieve sector.

  • Lees hier de Nederlandse samenvatting van het rapport.
  • Lees hier het gehele rapport. 
  • Zie hier de GESAC

Kamervragen
Vragen van Lodewijk Asscher (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over steun aan de culturele en creatieve sector.

  1. Heeft u kennisgenomen van het rapport van EY over de culturele sector getiteld 'Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and after the Covid-19 crisis'
  2. Wat is uw reactie op de conclusie dat de omvang van de Europese culturele sector met 31 procent is gekrompen? Wat zijn de specifieke gevolgen voor de kunst en cultuur in Nederland?
  3. Deelt u de conclusie dat grootschalige publieke investeringen noodzakelijk zijn om kunst en cultuur in Nederland te stutten en ook opnieuw op te bouwen na de crisis? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat ook private partijen investeren in kunst en cultuur na de coronapandemie? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat we talent maximaal ontwikkelen en benutten?
  5. Deelt u de opvatting dat een aanvullend steun- en opbouw pakket noodzakelijk is voor kunst en cultuur? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid zich in in Europees verband in te zetten voor een Europees garantiefonds voor de culturele sector? Zo nee, waarom niet?