Onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per 2023

21 september 2022

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan de werknemer stijgt per 1 januari 2023 voor het eerst sinds 2006. 

Het bedrag van € 0,19 per kilometer stijgt naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 stijgt dit verder naar € 0,22.

Onder de regels van de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijke kilometers die de werknemer met eigen vervoer maakt. Per 1 januari 2023 stijgt het bedrag van deze gerichte vrijstelling van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
Voor de onbelaste vergoeding van de reiskosten is niet afgesproken dat deze jaarlijks wordt geïndexeerd, zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding. Daardoor kon het bedrag jarenlang blijven staan op € 0,19. Al in de Voorjaarsnota 2022 kondigde het kabinet de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 aan. En uit de begrotingsstukken die op Prinsjesdag zijn verschenen, blijkt dat het bedrag per 2024 nog verder zal stijgen, naar € 0,22 in 2024.  

Aanwijzen als eindheffingsloon
Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden, gaat de fiscus er tot en met het maximum van € 0,21 per kilometer van uit dat de werkgever die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer. 

Werkgever kiest of hij reiskostenvergoeding wil verhogen
Alleen het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog. Het is aan de werkgever om dit ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door te voeren. Dit is niet verplicht.