Onbelaste thuiswerkvergoeding iets omhoog per 2023

21 september 2022

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk van € 2 naar € 2,13. 

Op Prinsjesdag heeft het kabinet in het Belastingplan 2023 geen extra verhoging voorgesteld.

Over de hoogte van de onbelaste thuiswerkvergoeding staat in het Belastingplan 2023 niets, zoals viel te verwachten. De staatssecretaris van Financiën gaf eerder al in antwoord op Kamervragen aan dat de onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 de tabelcorrectiefactor zal volgen. Deze inflatiecorrectie wordt eind december bekendgemaakt en toegepast in de Bijstellingsregeling die in de Staatscourant wordt gepubliceerd. 

Vakbond pleit voor onbelaste thuiswerkvergoeding van € 6
Waarschijnlijk bedraagt de gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten per 1 januari 2023 € 2,13 per dag. Meer zit er volgens de staatssecretaris niet in voor volgend jaar. Vakbond FNV pleit er echter voor de onbelaste thuiswerkvergoeding nog vóór de komende winter, en anders uiterlijk per 2023, te verhogen van € 2 naar € 6 per dag. Volgens de vakbond is de huidige regeling niet toereikend en zouden werknemers de reëel gemaakte thuiswerkkosten vergoed moeten krijgen.