Onbelaste vrijwilligersvergoeding 2022 blijft € 1.800

18 januari 2022

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2022 € 1.800. Dit blijkt uit de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 die in december werd gepubliceerd.

Een organisatie kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven.Het gaat hierbij om een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.Voor 2022is die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 1.800 per jaar en € 180 per maand.

Komt de totale vergoeding niet boven deze bedragen uit, dan is een uurvergoeding in 2022 van maximaal € 5 onbelast. Voor vrijwilligers onder de 21 jaar geldt een maximale onbelaste uurvergoeding van € 2,75. Als een organisatie de vrijwilliger per activiteit betaalt, moet de vergoeding worden omgerekend naar een uurvergoeding en getoetst worden aan genoemde grenzen. Over vrijwilligersvergoedingen tot de genoemde bedragen is een organisatie geen belasting en premies verschuldigd. De bedragen voor de onbelaste vergoeding zijn gelijk gebleven aan die van 2021.

Vrijwilliger moet voldoen aan eisen Belastingdienst
De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan een vrijwilliger. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, geldt de vrijwilligersregeling. Zo moet iemand niet alleen onbetaald en onverplicht werken, hij mag dit ook niet beroepsmatig doen en moet bij een bepaalde organisatie werken. Wordt hieraan voldaan, dan geldt de vrijwilligersregeling.

Organisaties waar fiscale vrijwilligers kunnen werken volgens de fiscus, zijn:

  • een organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld;
  • een sportorganisatie;
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI).