Ondergrens voor NOW-accountantsverklaring vastgesteld

2 juni 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

 

Het kabinet had eerder aangegeven om bij de definitieve vaststelling van de NOW-regeling, die is ingevoerd vanwege de coronacrisis, in bepaalde gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. 

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht voor organisaties die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die hoger is dan € 125.000 zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, is ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000 een accountantsverklaring vereist. Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000 aanvragen blijkt dat ongeveer 10% van het aantal organisaties € 100.000 of meer aan voorschot ontvangt.

Zelf verantwoordelijk voor inschatting
Organisaties die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen, zijn zelf verantwoordelijk voor het inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen gaat de rijksoverheid een online tool beschikbaar stellen. Op basis van die tool kunnen zij een redelijke inschatting maken of een accountantsverklaring al dan niet nodig is.
90% van loonkosten vergoed
Inmiddels hebben ruim 121.000 werkgevers een aanvraag ingediend voor de NOW-regeling, sinds de openstelling daarvan op 6 april. Organisaties kunnen daardoor tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun werkelijke omzetdaling. Zij moeten wel kunnen aantonen minimaal 20% minder omzet te hebben behaald over een periode van 3 maanden.

Protocol en standaard
SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voeren intensief overleg over de inhoud van de accountantswerkzaamheden, in situaties waar een accountantsverklaring vereist is. SZW werkt hiervoor aan een accountantsprotocol. De NBA werkt tegelijk aan een passende standaard of standaarden. De partijen verwachten het protocol en de standaarden voor 1 augustus 2020 definitief te publiceren.