Ondernemers: “Alles op alles om nieuwe lockdowns te voorkomen”

10 november 2021

"Haal de corona-booster prik versneld naar voren in de tijd, schaf versneld COVID-medicatie aan en voer een gericht doelgroepenbeleid om de vaccinatiegraad te verhogen.

. Dat, samen met het naleven van de basisregels, moet nieuwe Corona-lockdowns en andere beperkende maatregelen voor burgers en bedrijven voorkomen."

Daartoe roepen VNO-NCW en MKB-Nederland het kabinet 
op vooruitlopend op de persconferentie van aanstaande vrijdag. "Keer op keer lopen we achter de feiten aan. Steeds zijn dezelfde sectoren als de horeca, evenementen, de reisbranche, de winkels 
en anderen hier de dupe van. Vorig jaar waren we eerst te laat met testen, daarna met vaccineren en nu weer met de aanschaf van COVID-medicatie en de boosterprik. Laten we als Nederland nu de  vlucht naar voren nemen in plaats van de put weer dempen als het kalf al verdronken is."

Gericht doelgroepenbeleid veel effectiever
Het kabinet voert de druk op mensen op om zich te laten vaccineren. Zo dreigt nu zelfs het  coronatoegangsbewijs te worden ingevoerd in niet-essentiële winkels. ‘Dit werkt niet, is niet  handhaafbaar in tijden van personeelskrapte en in dit verband niet effectief,’ aldus de ondernemersorganisaties. De retail zelf heeft hiervoor bovendien betere alternatieven aangedragen. 

Beter is volgens de ondernemersorganisaties zorgen dat je doelgroepen in grote steden en op andere plekken in het land beter informeert over het vaccin en met een gericht doelgroepenbeleid de vaccinatiegraad daar echt verhoogt. Zij dragen hier graag aan bij. Ook zaken als een hogere  vergoeding voor huisartsen bij een prik werken zo blijkt. In andere landen zijn daar goede ervaringen  mee opgedaan. 

Boosters en medicatie versnellen
Daarnaast pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland voor het versnellen van het traject rond het geven van een derde (booster) prik. "Net als eerder met bron- en contactonderzoek, met testen en met vaccineren lopen we nu voor de derde keer in anderhalf jaar achter de feiten aan, terwijl andere landen hiermee al veel verder zijn. Ook het versneld aanschaffen van nieuwe COVID-medicaties diespoedig toegelaten zijn op de Europese markt is essentieel om de druk op de ziekenhuizen te beperken en nieuwe lockdowns en beperkende maatregelen te voorkomen."

Basisregels naleven 
Vorige week startten de ondernemersorganisaties al een campagne om te zorgen dat de basisregels weer beter worden nageleefd in bijvoorbeeld winkels en de publieke ruimte. "Dat is met het gericht verhogen van de vaccinatiegraad, de boosters en de nieuwe medicatie het enige dat we kunnen doen om het aantal besmettingen terug te dringen en nieuwe beperkende maatregelen -die niemand in Nederland nog ziet zitten – af te wenden."

Ver buiten het normale ondernemersrisico 
Als het kabinet aanstaande vrijdag onverhoopt toch nieuwe beperkingen afkondigt voor ondernemers kan dit volgens VNO-NCW en MKB-Nederland niet zonder compensatie. Nu al merken ondernemers de gevolgen van allerlei afzeggingen en toegenomen onzekerheid bij klanten. "Nieuwe lockdowns en andere door de overheid opgelegde beperkingen gaan het normale ondernemersrisico  ver te boven. Veel ondernemers worden de komende jaren nog achtervolgd door belasting- en 
andere schulden en maken hierdoor nauwelijks winst. Maatregelen raken ook steeds dezelfde groepen ondernemers. Bij nieuwe beperkingen is daarom een vorm van omzetsteun geboden, zoals ook allerlei economische instituties hebben geadviseerd. Wij voeren hierover het gesprek met het 
kabinet."