Ondernemersorganisaties stoppen overleg met ministerie over Webmodule

29 september 2021

AWVN, PZO, Bovib, NBBU en I-ZO Nederland zien geen heil in verder overleg met het ministerie over de Webmodule en varianten daarvan. 

  • Lees hier de zevende voortgangsbrief van Koolmees en Vijlbrief: werken als zelfstandige.
  • Zie hier de bijlage bij de Kamerbrief: Kwantitatieve gegevens webmodule 'werken als zelfstandige'.
  • Zie hier het ontwerp SER advies “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving”

Ook de Raad voor Interim Management (RIM) is kritisch.

“Nu verder praten over deze of andere varianten van de Webmodule heeft geen zin. De huidige volgorde is gewoon verkeerd. Eerst moet de onderliggende wetgeving aangepast worden en daarna kunnen praktische uitvoeringsoplossingen bedacht worden.” Dat schrijven vijf ondernemersorganisaties in een gezamenlijke reactie op de zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ van de bewindspersonen Koolmees en Vijlbrief. De organisaties, AWVN, PZO, NBBU, Bovib en I-ZO Nederland stellen voor om voorlopig te stoppen met de Webmodule. Ook de Raad voor Interim Management (RIM), de vertegenwoordiger van bureaus voor interim-management is het daarmee eens.  “Wat ons betreft ontbreekt modernisering,” zegt Désirée Simons, voorzitter van de RIM.

De uitkomsten van de proef met de Webmodule – zoals die in de brief van Koolmees en Vijlbrief  staan – bieden in teveel gevallen geen zekerheid aan de zzp’er en zijn opdrachtgever. “Dit terwijl zekerheid bieden (vooraf) nu juist het primaire doel van de webmodule is”, aldus de organisaties.

Wijzig wetgeving eerst
Uit de voortgangsbrief van de bewindspersonen blijkt dat de Webmodule in de huidige vorm in bijna 30% van de gevallen geen zekerheid kan bieden. De gezamenlijke ondernemersorganisaties stellen dat zo’n hoog percentage onzekerheid aantoont dat dit instrument niet gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is. “De belangrijkste oorzaak van het falen is dat de wetgeving die ten grondslag ligt aan de Webmodule ongewijzigd is gebleven. Deze moet eerst gewijzigd worden en dan pas kan een praktische oplossing gevonden worden voor het verstrekken van zekerheid vooraf.”

De RIM schaart zich hierin achter de andere brancheorganisaties. Daarnaast wijst de RIM er nog op dat de Webmodule ook niet geschikt is voor de situatie waarin een zelfstandige een BV heeft, wat bij professionele interim-managers veel het geval is.

Overigens zijn, naast PZO, ook andere zzp-organisaties als FNV Zelfstandigen, de Werkvereniging en VZN niet enthousiast over de Webmodule. FNV Zelfstandigen ziet bijvoorbeeld meer in het voortsel van de SER om inhuur onder de 35 euro per uur streng aan te pakken.

“Verder praten over extra variant webmodule zinloos”
In de voortgangsbrief schrijven de bewindslieden dat er gesprekken blijven plaatsvinden met vertegenwoordigende ondernemersorganisaties over een extra variant van de Webmodule voor tussenkomstsituaties. “Dit is een onjuiste voorstelling van zaken”, zo schrijven de ondernemersorganisaties. Vanwege de te verwachten magere resultaten van zo’n variant, hebben de vertegenwoordigende ondernemersorganisaties het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist laten weten dat ze in de huidige omstandigheden verdere gesprekken niet zinvol achten.