Ondersteuningsinstituten kunstsector keren zich tegen plannen voor nieuwe sectorinstituten theater en muziek

15 november 2018

Er zweven nogal wat petities rond, dezer dagen. De meest curieuze van alle petities lag vandaag in de digitale brievenbus. De bestaande ondersteuningsinstituten in de cultuursector dringen er daarin namelijk bij de Tweede Kamer op aan om geen geld te steken in nieuwe ondersteuningsinstituten. 

 Daarmee steken clubs als het Landelijk Kennniscentrum Amateurkunst (LKCA), Cultuur+Ondernemen, en de Boekmanstichting een kleine, doch wel tamelijk welgemikte dolk in de rug van hen die aan het lobbyen zijn voor een terugkeer – in enige vorm – van het Sectorinstituut Theater (TIN) en het Muziekcentrum Nederland (MCN) die door Halbe Zijlstra in 2012 de nek zijn omgedraaid.

Erfgoed
Tijdens het afgelopen Theaterfestival werd er nog uitgebreid over gesproken: alleen al de uit de boedel geredde erfgoedfunctie van het TIN, de bibliotheek, loopt het risico om per 2021 geheel te verdwijnen. Het geld uit de erfenis van het instituut, waarmee de Universiteit van Amsterdam de collectie kon blijven onderhouden, is dan namelijk op. Omdat er nog niets nieuws is bedacht, leefde daar de suggestie op om weer een nieuw sectorinstituut Theater op te richten. Het is een ambitie die leeft bij vele prominenten in de sector. De collega-sectorinstituten, die in meer of mindere mate de vorige bezuinigingsgolf hebben overleefd, steken daar nu dus een stokje voor.

Eigenlijk is dit best voorstelbaar. Neem Het Nieuwe Instituut  bijvoorbeeld. Dat is een tot nu toe moeizaam overeind blijvende fusieclub in de architectuur en vormgevingsector. Men zou het daar natuurlijk niet tof vinden als een deel van het budget naar de restauratie van het Theaterinstituut zou gaan. Dan wil het Architectuurinstituut vast ook weer terug zelfstandig worden. En geef ze eens ongelijk.

Solidariteit
Als zijlijnbewoner kun je alleen maar verbaasd zijn over zo weinig solidariteit in de sector. De petitie kan niet anders gelezen worden dan als een signaal dat de gevestigde orde geen nieuwkomers wil. Zeker niet als dat ten koste gaat van diezelfde gevestigde orde.

Dat er inmiddels flink met deuren geslagen zal worden ten kantore van de verschillende betrokken partijen moge duidelijk zijn.