Onderzoek beroepspraktijk werkenden cultuursector

21 juni 2018

In de loop van 2017 is via Cultuurpanel onderzoek gedaan door het Sociaal Fonds Podiumkunsten naar de beroepspraktijk van werkenden in de culturele sector. Het onderzoek werd ondersteund met een cofinanciering vanuit van het Ministerie van SZW in het kader van het Sectorplan Cultuur.

De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar gemaakt via de website van Cultuurpanel