Onderzoek: Gebruik van AI in de creatieve en culturele sector

14 december 2023

DEN, het kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie, verkent het gebruik van Articifial Intelligence (hierna AI) en de houding ten aanzien van AI in de creatieve en culturele sector.

Om hier meer inzicht in te verkrijgen voert DEN een onderzoek uit. Ze willen je graag uitnodigen om deel te nemen. Ook wanneer je geen of weinig ervaring hebt met AI, zijn je antwoorden relevant. Het invullen van deze enquête duurt 5 tot 8 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Klik hier om de enquête in te vullen