Onderzoek naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen en subsidieadviseurs

2 november 2018

Het kabinet hecht eraan dat de cultuursector inspeelt op de veranderingen in de Nederlandse samenleving en aansluiting zoekt bij nationale en internationale (culturele) ontwikkelingen. 

Dit vraagt van de cultuursector dat zij open staat voor nieuwe invloeden op alle onderdelen van de kunstpraktijk: de programmering, de samenstelling van bestuur en personeel, en de publiekssamenstelling. Ape deed onderzoek naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen en subsidieadviseurs. De VNPF zat in de begeleidingscommissie. 

Download hier de rapportage.