Onderzoek tariefsafspraken freelance (pop)musici afgerond

17 december 2020

HTH Research onderzocht de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelancers in de klassieke muziek en in de popmuziek. Einddoel was te komen tot een voorstel voor tariefafspraken.

Lees hier het hele rapport.

In het eindrapport komt naar voren dat alle partijen in de klassieke en de popmuziek eerlijker tarieven willen, dat wil zeggen hogere gages dan er nu betaald worden. Cao’s zijn een referentiepunt voor beide partijen (waarbij pop naar klassiek kijkt), maar er wordt breed gepleit voor ‘een simpele afspraak over een eerlijk tarief’ zodat je gewoon weet ‘wat je per uur kan vragen’. Beide groepen musici willen met tariefafspraken richting podia kunnen communiceren wat een optreden kost. ‘Dan kan je zeggen dat als je als zaal een project wil hebben dat zoveel kost en je niet hoeft te beknibbelen op musici.’

Dit onderzoek sluit aan bij de discussie over Fair Practice, specifiek het toepassen van fair pay in de podiumkunstensector. Het werd uitgevoerd in opdracht van Fonds Podiumkunsten als onderdeel van het thema Afspraken (honoraria & tarieven) van Platform ACCT.