Bron

https://www.decreatievecoalitie.nl/

Onderzoek: wat we (niet) weten over de culturele en creatieve sector

13 februari 2024

De arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector heeft een uniek karakter.

Daarin zijn werk en inkomen ‘zeer scheef verdeeld’, wordt ‘weinig werk- en inkomenszekerheid geboden’ en is sprake van een ‘imperfecte markt’, zo concludeerde wetenschappers. Desondanks is er nog veel onbekend over de arbeidsmarkt. Daarom hebben onderzoekers grondig in kaart gebracht welke blinde vlekken er bestaan over de arbeidsmarktpositie van zzp’ers én wat we wel weten.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Boekmanstichting, de Kunstenbond, Platform ACCT en De Creatieve Coalitie. Zeventien lidorganisaties van De Creatieve Coalitie werkten aan het onderzoek mee. Het eindresultaat is een grondige studie waar academici, beleidsmakers, politici en belangenbehartigers, de komende jaren nog lang profijt van kunnen hebben. Bovendien bevat de studie diverse aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek.

Thomas Drissen, directeur van De Creatieve Coalitie en lid van de begeleidingscommissie, is verheugd met het eindresultaat: “Dit onderzoek maakt duidelijk dat de arbeidsmarktpositie van zzp’ers en werknemers in onze sector helaas op cruciale punten afwijkt van andere sectoren. Tegelijkertijd maakt het ontbreken van uniforme en actuele data het moeilijk om trends tijdig te kunnen signaleren en duiden. Deze informatie is echter wel nodig om de problemen van werkenden op te lossen.”

Eén van de aanbevelingen van de onderzoekers is dat definities beter moeten worden afgebakend en gegevens beter moeten worden geharmoniseerd. Ook stellen de onderzoekers dat het opzetten van een eigen een surveypanel kan bijdragen aan doorwrochte en betrouwbare inzichten.

Lees hier verder

Download hier het hele rapport ‘De arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector: Een verkenning van bestaande cijfers en overzicht van witte vlekken’