Bron

AD.nl

Onderzoekers bevestigen: poppodium De Spot verdient meer steun

9 oktober 2023

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat De Spot in Middelburg meer steun moet krijgen.

Meer personeel, een beter gebouw en een eigen pot subsidie. Als poppodium De Spot dat allemaal krijgt, gaat het een mooie toekomst tegemoet. Bevestigen deskundige onderzoekers. Nu moet blijken of de gemeente dat ervoor over heeft.

Een onafhankelijk en deskundig onderzoek bevestigt wat De Spot zelf al had geconstateerd. Het poppodium is uit zijn jasje gegroeid. Althans: er vinden veel meer en betere concerten plaats dan in het begin, de uitstraling is beter, er wordt professioneler gewerkt en het podium geniet landelijk aanzien. Maar de organisatie van De Spot is niet met zichzelf meegegroeid in personeel en geld.

“Op deze manier houden we het niet vol.” Met die boodschap – en de vraag om dat eens door onafhankelijke deskundigen te laten onderzoeken – trok De Spot begin 2022 naar de gemeente. Die gaf alvast wat geld om tot half 2024 extra personeel aan te nemen. Na deze overbruggingsfase zal een definitieve keuze gemaakt worden.

Politiek gevoelig

Politiek lag dat wel gevoelig, want een aantal partijen was bang dat het geen tijdelijke maar meteen al een definitieve uitbreiding zou betekenen. Bovendien heeft De Spot zélf besloten meer te gaan doen dan aanvankelijk de bedoeling was, dus hoezo moet de gemeente daar dan meer voor betalen? Toch zag de meerderheid van de gemeenteraad de noodzaak om De Spot te helpen.

Nu het onafhankelijke onderzoek klaar is, blijkt inderdaad dat meer personeel nodig was en is: maak die uitbreiding structureel, is één van de belangrijkste conclusies. Dat betekent ook dat de subsidie aan het poppodium definitief omhoog moet. De onderzoekers adviseren ook om het geld niet meer via Welzijn Middelburg te verstrekken, maar rechtstreeks aan een nieuwe Stichting De Spot. Die valt dan nog wel onder de welzijnsorganisatie, maar heeft toch ook een aparte status. De Spot ziet zelf ook het meeste in een zelfstandige toekomst, omdat het werk steeds minder past binnen een welzijnskoepel.

De onderzoekers geven ook aan dat het gebouw in de Beddewijkstraat aangepast moet worden aan de huidige eisen die aan een poppodium van deze omvang worden gesteld. De Spot valt landelijk onder de categorie Kernpodium B en kan 400 bezoekers ontvangen.

Landelijk bekend en gewaardeerd

De Spot is in zeventien jaar uitgegroeid tot een landelijk bekend en gewaardeerd poppodium. In het eigen rapport Spot AAN uit 2021 stond dat er zes mensen in vaste dienst zijn, voor samen 2,9 fte. Het poppodium stelde 4,5 fte nodig te hebben. Met het tijdelijke extra geld is 0,67 fte uitbreiding gerealiseerd. Daarnaast leunt het op een groep van zo’n zestig vrijwilligers. De subsidie van de gemeente bedraagt bijna 250.000 euro, maar er zou zo’n 320.000 euro per jaar nodig zijn.

“Wat er aan geld nodig is, wordt nog verder uitgezocht”, reageert Willemien Clement van De Spot. “Maar de uitbreiding van het vaste personeel die we het afgelopen jaar hebben gehad, is echt nodig. Dat merken we wekelijks. Om de eigen evenementen mogelijk te maken, maar ook voor alle samenwerkingen met UCR, HZ, middelbare scholen, lokale bandjes en anderen.”

“Het onderzoek doet recht aan wat we nu zijn en in de toekomst willen worden. Een goed en duurzaam poppodium”, zegt Clement. “Inclusief de stap naar een zelfstandige stichting met een eigen subsidie van de gemeente. Daar is lef voor nodig, maar we zijn onze positie binnen de welzijnsorganisatie echt ontgroeid.”

Het college van B en W is nu met De Spot en Welzijn Middelburg in gesprek over de conclusies en aanbevelingen. Eind dit jaar zal het college een advies geven aan de gemeenteraad. Die moet daarna besluiten wat er met De Spot gaat gebeuren.