Online Q&A Innovatielabs

19 augustus 2021

De Rijksfondsen organiseren een online informatiebijeenkomst over het herstel van de culturele en creatieve sector.

  • Meer informatie over de Innovatielabs vind je hier.
  • informatie over de Online Q&A vind je hier
  • Aanmelding Online Q&A kan hier

Heb jij ideeën over hoe de culturele en creatieve sector zich kan herstellen na de coronacrisis? Zie je kansen om een nieuwe kijk op artistieke vormen of presentatiewijzen te ontwikkelen, nieuwe digitale uitingen en verdienmodellen te creëren of alternatieve vormen van ruimtegebruik te ontwerpen?

2 september
Minister Van Engelshoven van OCW stelt voor de innovatielabs € 5 miljoen beschikbaar. Op 2 september aanstaande organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL een online informatiebijeenkomst met het doel om de innovatielabs bij makers en instellingen te introduceren.

Innovatielabs
Drie innovatielabs voor de culturele en creatieve sector – met de thema’s:

  • digitalisering;
  • ruimtelijk ontwerp;
  • productdifferentiatie;

zijn een initiatief van minister Van Engelshoven met als doel om de sector de kans te geven, te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de COVID-19 pandemie.

5 miljoen
De minister stelt voor de innovatielabs € 5 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar, op advies van de Raad voor Cultuur. Door middel van open calls voor projecten wordt dit bedrag beschikbaar gemaakt voor projecten van makers en instellingen en voor implementatie van de resultaten in stedelijke cultuurregio’s.

Eind september 2021 wordt er voor elk innovatielab een open oproep opengesteld waarvoor projectvoorstellen door de brede culturele en creatieve sector kunnen worden ingediend, met een sluitingsdatum begin november. In december 2021 zullen onafhankelijke adviescommissies naar verwachting per innovatielab 3 tot 6 voorstellen selecteren.

Online Q&A Innovatielabs
Wil jij of jouw organisatie als onderdeel van een consortium ontwerpend onderzoek doen naar nieuwe oplossingen in een bestaande praktijkomgeving en wil je meedenken over de toekomst van de culturele en creatieve sector, geef je dan op voor de online informatiebijeenkomst Q&A Innovatielabs op donderdag 2 september tussen 12.00 en 13.30 uur.

Programma
Datum: donderdag 2 september
Locatie: online
Tijd: 12.00 en 13.45 uur

Moderator: Veerle Devreese, Cornelis Serveert

Aanmelding: via deze link