Ontwikkeling Duurzaam PPO

30 september 2021

Bijna een jaar geleden is Werktuig PPO gelanceerd De digitale aanvraagtool voor cofinanciering voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector.

Lees hier meer over PPO.

Nu wordt er vooruit gekeken. Continue professionele ontwikkeling van werkenden in onze sector moet structureler, breder, collectiever en duurzamer worden georganiseerd. Deze zomer werkte een expertgroep aan een notitie over het blijvend inbedden van PPO. Na het advies van een breed samengestelde klankbordgroep wordt de notitie aangeboden aan het bestuur van Platform ACCT. Vervolgens zal een implementatieplan of roadmap worden opgesteld.