Bron

RVO

Ontwikkelingen TEK – modelprijzen 2022 bekend en voorschotpercentage verlaagd

15 februari 2023

Ontwikkelingen TEK – modelprijzen 2022 bekend en voorschotpercentage verlaagd

Ben je een energie-intensieve mkb-ondernemer? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in energiekosten (TEK).

Met onderstaande informatie willen wij jullie informeren over de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De regeling is voor mkb-ondernemingen / organisaties die veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hoge energieprijzen. De regeling gaat naar verwachting medio maart 2023 open.

Rekeninstrument

VNPF-leden kunnen aan de hand van een rekeninstrument nu al berekenen of jullie in aanmerking komen. De aanvraag geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Jullie organisatie ontvangt mogelijk een voorschot van 50%. De TEK opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Organisaties kunnen dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Minimaal 7% van de omzet aan energiekosten

De TEK is voor organisaties waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Dit heet de energie-intensiteitseis. Die wordt berekend onder andere met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. De definitieve modelprijzen 2022 zijn nu bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde deze gemiddelde prijs vast, gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022.

  • De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas.
  • De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh.

Op de website van de RVO staat de rekenformule die jullie kunnen gebruiken om in te schatten of ze aan de energie-intensiteitseis voldoen.

Voorschotpercentage van 50%

De TEK werkt met een voorschot. Het voorschotpercentage heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gezet op 50% van de maximale tegemoetkoming. Zij heeft daar donderdag 9 februari 2023 een Kamerbrief over verstuurd aan de Tweede Kamer. Bij het voorschot en het maximale subsidiebedrag gaat de RVO uit van hoge energieprijzen. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt laten zien dat die prijzen niet vanzelfsprekend hoog blijven. De RVO wil voorkomen dat het voorschot straks hoger is dan de definitieve TEK-subsidie. Anders moeten organisaties misschien (een deel van) het voorschot terugbetalen. Om de kans hierop zo klein mogelijk te houden, is het voorschotpercentage 50%.

Vragen

Vragen over de TEK zijn te stellen via onze livechat op www.rvo.nl/tek. Voor de TEK is er ook een speciaal telefoonnummer: 088 042 4460. RVO-medewerkers staan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur klaar.