Bron

Platform ACCT

‘Oog voor Impuls’ biedt zzp’ers tijdelijke bijdrage kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

17 november 2022

‘Oog voor Impuls’ biedt zzp’ers tijdelijke bijdrage kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een zelfstandige moet, als dat gewenst is natuurlijk, zelf een voorziening treffen voor het geval van arbeidsongeschiktheid. Een zelfstandige kan dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Dat gebeurt relatief weinig want het is niet goedkoop.

Vanaf november 2022 kunnen zzp’ers of hybride werkenden in de culturele en creatieve sector een tijdelijke bijdrage krijgen in de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of fonds via het programma 'Oog voor Impuls'.

Werk je als opdrachtgever veel met zzp’ers, wijs ze alsjeblieft op deze regeling.

Wat houdt de regeling in?

Als je als zelfstandig ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Hier kan je als zelfstandige lezen hoe je bij ‘Oog voor Impuls’ een tijdelijke bijdrage kunt krijgen in de kosten voor deze verzekering of een fonds, ook met terugwerkende kracht.

Spelregels

  1. De regeling staat open voor ZZP’ers en werkenden met een hybride beroepspraktijk in de culturele en creatieve sector (we volgen hierbij de SBI codes, zoals deze ook bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd).
  2. Een aanvraag kan gedaan worden voor al lopende en nog af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering of deelname crowdsurance (onderling fonds).
  3. De regeling geldt loopt vanaf 8 november 2022 tot 7 november 2023. Een aanvraag kan gedaan worden voor gemaakte kosten met terugwerkende kracht tot 1 juni 2022 en tot en met december 2023. Er kan maximaal 12 maanden aan premie / bijdrage fonds worden gedeclareerd.
  4. Aanvrager doet de aanvraag voor een financiële bijdrage in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsregeling uitsluitend via de daartoe bestemde website. Er wordt met de aanvrager uitsluitend gecorrespondeerd per mail. Er is geen telefonische helpdesk.
  5. De hoogte van de bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulansbeloning van € 120,- (uit te keren bij toekenning aanvraag) en 50% van de maandelijkse kosten met een maximum van € 50,- per maand gedurende maximaal 12 maanden.
  6. De totale hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt vastgesteld en toegewezen bij toekenning van de aanvraag en verandert daarna niet meer. Premiestijgingen of -dalingen blijven buiten beschouwing.
  7. De maandelijkse bijdrage wordt in één keer achteraf gedeclareerd na het verstrijken van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.
  8. Declareren is alleen mogelijk als de verzekering/regeling gedurende de gehele periode in stand is gehouden.
  9. Er wordt gedeclareerd op basis van een “eigen verklaring”.

Nu aanvragen

Heb je nog geen verzekering afgesloten of neem je nog niet deel aan een fonds maar ga je dit wel doen? Ook dan kun je een bijdrage krijgen zodra je de verzekering hebt afgesloten of je bent gaan deelnemen aan het fonds. De regeling staat open voor iedereen die als zzp’er in de culturele of creatieve sector werkzaam.

Vul hier het aanvraagformulier in.