Bron

Platform ACCT

Oog voor Impuls programma dat kan bijdragen aan een professioneler beroepspraktijk

22 maart 2023

Het programma Oog voor Impuls wil meer continuïteit in werk en inkomen voor organisaties en zzp’ers in de culturele en creatieve sector.

De kleinschaliger implementaties ‘Zelfverzekerd’ en ‘Zekere Zaak’ willen de sector stimuleren om in actie te komen. Er volgt binnenkort ook een stimulansregeling voor zzp'ers om te sparen voor pensioen.

Zelfstandigen die nu alvast plannen maken voor de toekomst kunnen binnenkort een bijdrage aanvragen als ze extra sparen via een pensioenfonds of via een lijfrenteverzekering of -rekening. De randvoorwaarden worden op dit moment uitgewerkt, zodat de regeling  in het voorjaar van 2023 kan worden gelanceerd. Aanvragen kan binnenkort via www.oogvoorimpuls.nl.

Veel organisaties en zzp’ers zijn nog niet zo ver om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van Oog voor Impuls. Vooral kleine organisaties geven aan soms niet te weten of ze een dienstverband aan kunnen bieden. Ook zzp’ers weten vaak niet welke voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen aansluit op hun situatie. Vanuit Oog voor Impuls worden de mogelijkheden voor organisaties en zzp’ers dit voorjaar beter in beeld gebracht. Op het gebied van pensioenopbouw wordt daarin samengewerkt met De Kunst Van Later.

Ontdek meer op Oog voor Impuls